Uruhare rw’Itangazamakuru mu Kurwanya Ihakana rya Jenoside Yakorewe y’Abatutsi

Standard

Na: Ndahiro Tom

Ni ku nshuro ya 21 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. By’umwihariko uyu munsi tukazirikana Abanyamakuru bishwe bazira kuba Abatutsi n’abandi bishwe bazira kurwanya umugambi mubi wa jenoside.

Uyu mwaka ni uwo kwibanda by’umwihariko ku cyorezo cy’ihakana n’ipfobya rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu w’ 1994. Icyo twibaza none nk’abakora umwuga w’itangazamakuru ni uruhare rwacu, n’ingamba twafata mu kurwanya ikindi cyaha cyo guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri iki kiganiro, ndibanda ku ruhare rw’umunyamakuru.

Itangazamakuru ni umuyoboro gusa (It is the medium) kandi nkuko Marshall McLuhan yabivuze, ‘the medium is the message’ (umuyoboro nawo ni igitekerezo)

Mu gihe twibuka abanyamakuru bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, n’umunyamakuru ndibwibandeho nawe ni uw’Umunyarwanda. Abo twibuka none bakaba baragize uruhare runini mu kurwanya umugambi wa jenoside, byiyongera ku kuzira ubwoko kuri benshi muri bo.

Kurwanya abahakana n’abapfobya jenoside ni ukurwanya jenoside. Abahakana n’abapfobya jenoside nkana kenshi ni abayikoze cyangwa ababashyigikiye. Bivuga ko kurwanya ibikorwa by’abantu nkabo ntaho bitaniye no kurwanya abajenosideri nyiri izina.

Kugira ngo umunyamakuru abashe gukoresha itangazamakuru neza muri urwo rugamba hari ibintu agomba kwitegura cyangwa kugira.

 • kumenya imikorere y’abo bantu bashyigikira Jenoside,
 • kugira ubushake no kwumva akamaro ko kubikora
 • kugira umwete no kutajenjeka iyo ubikora
 • guhanga uburyo bwo kwamagana/gukumira ibikorwa byose biganisha ku ipfobya n’ihakana rya Jenoside yakorewe Abatutsi (to be proactive )

Mpereye ku ngero nke zerekana uburyo bakora ngo twumve icyo tugomba kurwanya icyo ari cyo:

 

 1. Imikorere yabo n’imvugo

Impamvu mpereye ku kubanza kumenya uburyo abahakana n’abapfobya jenoside babigenza, ni uko kubimenya bituma umuntu yirinda gukora icyo cyaha cyo gupfobya jenoside. Bityo, uruhare rwa mbere rw’umunyamakuru mu kurwanya guhakana jenoside niwe kubyirinda. Umunyamakuru mwiza w’umunyarwanda ndetse n’undi wese, akwiye kwirinda guha ijambo umuntu uzwi ko aahakana jenoside cyangwa ayipfobya.

Iyo uzi neza ububi bw’ikintu ukirinda kugikora, nibwo unabasha gufasha abandi kukirwanya. Kubimenya kandi bigaterwa n’ubushake bwo kumenya ibikorwa. Ni ugukanura muri make!

Twibukiranye bimwe muri ibyo byatubera isomo. Mu mpera z’umwaka w’2006, habaye ibintu bikurikirana cyakora bifitanye isano:

 • Ku itariki imwe 17/11/2006, umucamanza w’umufaransa Jean Louis Burguière yasohoye mandats d’arret zisaba gufatwa kw’abasirikare b’u Rwanda.
 • Uwo munsi kandi Paul Rusesabagina yahise atanga ikirego mu nyandiko ndende igenewe Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera Arusha (TPIR/, arega FPR na Perezida wacu w’ u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame. Icyo kirego kiri mubyo yise “COMPENDIUM OF RPF CRIMES – OCTOBER 1990 TO PRESENT: THE CASE FOR OVERDUE PROSECUTION”

Nyuma y’iminsi ine, ni ukuvuga 21/11/ 2006, Paul Rusesabagina yagiranye ikiganiro na Radio Ijwi ry’Amerika (VOA). Muri icyo kiganiro, umunyamakuru amubaza uko yakiriye ibirego by’umucamanza “Bruguière” mu Bufaransa, n’aho bihuriye n’ibye yagejeje kuri ICTR.

Mu gusubiza, Paul Rusesabagina ati: “Biriya birego bya Juji Bruguière nabyakiranye ingoga kuko nk’uko ubimbajije bisa neza neza n’uko natwe ikirego cyacu giteye. Ikirego cya Juji Bruguière, uretse ko wenda atakireze mu kinyarwanda, ariko ku Banyarwanda batwumva, ni ugushaka gukurikirana abantu bagushije indege ya Perezida Habyarimana. Mu by’ukuri, umuntu wagushije indege ya Perezida Habyarimana, n’ubwo yaba atari we watekereje mbere kuri Jenoside, ariko ni we wayishyize mu bikorwa. Uwo muntu rero wayishyize mu bikorwa ni we twareze, ni we kandi na Juge Bruguière arimo arega, ibi neza neza, bigahura n’ibyifuzo byacu. Kandi ibi ngibi na none bikongera bikansubiza intege mu bugingo, bikanyibutsa yuko noneho ahari amahanga nayo atangiye kumva ikibazo cy’Abanyarwanda…b

Ku muntu wese ushyira mu gaciro, hari icyo agomba kwibaza. Ese ibi byabaye ni uruhurirane rusanzwe ? Iyo Burguière na Rusesabagina baba impanga, byari kumvikana kuko kenshi impanga zikunze guhuza imvugo cyangwa ibikorwa zitari kumwe (telepathy).

Burguière na Rusesabagina si impanga kuko umwe avuka muri Komini ya Tours mu Bufaransa undi akaba yaravukiye mu Kabagari mu Rwanda.  No mu mavuko banarutana imyaka 11 yose. Icyabahuje si ikindi ni umugambi wo gupfobya jenoside, bahitamo guhimbira ibirego abahagaritse genoside ngo bagire abere abayikoze.

Iminsi mike nyuma y’uko guhuza kwa Burguière na Rusesabagina, hari undi wahuje nabo kandi nawe ari kure yabo. Uwitwa Agnes Nkusi-Uwimana asohora inyandiko mu kinyamakuru cye UMURABYO (#10). Inkuru yise “Uwishe umututsi mu mazi abira, uwishe umuhutu mu mudendezo: Gutandukanya interahamwe y’umuhutu n’interahamwe y’umututsi ntibizorohera umunyarwanda

Nk’abanyamakuru ntawabura kwibaza uwo munyarwanda Agnes avuga udashobora gutandukanya Interahamwe. Kugira igitangazamakuru byamuhaye gutwerera umunyarwanda ubugome n’ubugoryi.

Uwo Muhutu  Agnes Nkusi yari afitiye impuwe ni Col. Theoneste Bagosora, n’ifoto ye aziritse amapingu. N’ubwo iyo foto yavugaga byinshi ushingiye ku mutwe w’inkuru, uwo Agnes-Nkusi cyangwa Nkusi-Agnes ati “…bamwe mu banyarwanda b’abanyabwenge bakomeje gukora iperereza kugira ngo uwahanuye indege ya Habyarimana amenyekane, dore ko ari nawe wabaye nyirabayazana w’ubwo bwicanyi ndengakamere, umucamanza Bruguiere w’ubufaransa asohoye raporo iriho abayobozi icyenda bakoze icyo cyaha, harimo na Perezida w’u Rwanda Paul KAGAME, igihugu gicika umugongo, induru ziravuga reka sinakubwira…

Abo banyarwanda b’abanyabwenge Nkusi-Agnes ntabavuga, ariko mu bushakashatsi twakoze kandi n’undi wese ubishatse yakora, abo bantu b’abagome bitwa abanyabwenge yababona kuko byanditswe cyane. Kumva iyo mvugo no guhuza ibyo bikorwa by’ubugambanyi bisaba kumva neza amagambo n’icyo ahishe. Nta tandukaniro  ku byavuzwe n’Uwimana  n’ibya Rusesabagina.

Imvugo nk’izo zihembera urwango, ziganjemo ihakana n’ipfobya rya Jenoside zagarutsweho kandi muri “Documentary” (filimi) ya “Rwanda Untold Story”. Inyito z’ibyo ibiganiro bya BBC2 na Gahuza-miryango bitwerera Abatutsi Jenoside ntaho bitaniye n’ibindi kikorwa by’ipfobya ryagiye rikwirakwizwa n’ibitangazamakuru byihutira gutangaza inkuru zisesereza Abanyarwanda nk’abantu bakorewe Jenoside bakaba ari nabo barwana kuyihagarika no gukura igihugu mu icuraburindi. Izo nkuru zipfobya Jenoside ntaho zitaniye n’ingengabitekerezo ya jenoside usanga muri FDLR, n’undi mutwe wayibanjirije wa RDR wayobowe na Ingabire Victoire imyaka 10.

Imvugo nyinshi z’abahakana Jenoside uzisanga muri FDLR, iyi bamwe bahinduye bajeyi. Mu bushakashatsi nakoze nkanabyandika ho bihagije biragaragara. FDLR yigisha ko “Jenoside yatewe n’abatutsi, ko ari bo bahanuye indege ya Habyarimana, ari byo Nkusi yita nyirabayazana. FDLR ikigisha ko ngo iyo Abahutu badakora Jenoside, Abatutsi bari kubamara.

Iki gitekerezo kikaba cyaravuzwe kera mu kinyamakuru ISIBO mu mwaka w’1991. N’ibyo byo kuvuga ko Jenoside yabaye ariko igakorwa n’Abatutsi cyangwa Abahutu bitabara nabyo ni ibikubiye mu mugambi utegura jenoside.

Ubundi iyo FDLR, inavuga ko “Nta Jenoside yabayeho” ndetse ko “nta muntu wigeze akora Jenoside mu Rwanda”, ngo kuvuga ko hari jenoside yabayeho ari uburyo bwo gufunga no kwica Abahutu kugira ngo “igihugu gisigare ari icy’Abatutsi gusa”.

Ese Abantu bakwiye kumva FDLR? Bakumva n’abayiha agaciro FDLR kubera iki? Ese FDLR iharanira cyangwa irwanira iki? Bati: Abatutsi bafite umugambi wo kwigarurira Afrika, bityo ngo n’iyo hasigara umwe (Umututsi) bagomba kumurwanya!

Izindi ngero zigaragaraza ingengabitekerezo ikubiye mu butumwa bifashisha bapfobya Jenoside, bagasesereza Ubuyobozi bw’Igihugu n’Abanyarwanda muri rusange dukwiye gusobanukirwa ni ubu:

 • Nta munyarwanda uri mu Rwanda

Mu ngengabitekerezo yigishwa na FDLR u Rwanda rugomba gutegekwa n’Abanyarwanda kandi ngo abategetsi barwo b’ubu si abanyarwanda.

Inyigisho y’ibanze ni igira iti: nta munyarwanda ukiri mu gihugu ati: “Iyo urebye, u Rwanda abarurimo ni Abagande, Abarundi, Abakongo, nta munyarwanda kavukire ukiri mu bye, uwo batishe baramufunga” Bivuze ko uwitwa umunyarwanda nyakuri uri mu Rwanda ari uri muri gereza gusa.

Umwe mubavuye muri FDLR akubwira ko bigishwa bakanigisha ko ngo “Abategeka (u Rwanda) ni abanyamahanga, si abanyarwanda”.  Undi akakubwira ko imwe mu nyigisho bahabwa ari uko ngo “Imana yavuze ko u Rwanda ari urwa FDLR n’Abanyarwanda”. Ku bantu bemera Imana, wavuga ko hari iteka ryaciwe n’Imana ukarihakana ute? Cyane ko atari ubwa mbere babikoresha kandi bigafatwa nk’ukuri. Amategeko cumi y’Abahutu (1959) n’andi (1990) n’igitekerezo cy’Imana gutanga Abatutsi kugeza ubwo bicirwa muri za Kiliziya n’Insengero.

 

 

 • Gukandamizwa kw’Abahutu

Muri izo nyigisho za FDLR, umutwe bamwe basigaye bita impirimbanyi z’ubwigenge, bigisha ko “Nta muhutu ufite uburenganzira ku gihugu cye, ku buryo ngo “Abari mu gihugu batari Abatutsi bose bakora imirimo y’uburetwa kuko nta burenganzira busesuye babona”.

FDLR mu nyigisho zayo ivuga ko “Nta muhutu uzi ubwenge uri mu gihugu kubera ko “Guverinoma iriho ubu idashaka umunyabwenge w’umuhutu; ngo n’ikimenyimenyi ko “Nta muhutu wiga muri ‘secondaire’ cyangwa muri Kaminuza.

Amagambo nkayo ntushobora kuyavuga utifitemo ubugome wigishijwe bukagucengera. Kubyita politiki nkuko bamwe babikora, ni ugukosa cyane. Niba umuhutu yiga cyangwa atiga, haba hari abanyabwenge cyangwa ntabahari, ukuri abanyarwanda barakuzi. Ushaka kuyoboka inyigisho nkizo no guha uwo mutwe agaciro ni akazi ke kuko bidakwiye ko abantu bagoreka ukuri,  uwo uri we wese abonesha amaso ngo yumve yakubakira ku binyoma no gusebanya.

 • FDLR ni umutwe ukomoka ku bajenosideri ushaka ubutegetsi mu Rwanda. Ubwo butegetsi ishaka ibushaka ite?

Mu bushakashatsi nakoze ku bayibayemo no mu bindi bisubizo nahawe, n’ibyo nasomye,   hari aberura bakavuga ko “Intambara barwana ni iy’Abahutu bagomba kurwana n’Abatutsi bishe Abahutu cyane”.  Basobanura neza ko barwanira gukuraho ingoma y’Abatutsi kuko nta wundi mwanzi Abahutu bagira; bokongeraho ko Abahutu bimuriwe mu midugudu kugira ngo bazabone uko babica bitabagoye.

Bigisha ko “Abatutsi bashishikariza abahutu gutaha, bashaka ko bashira mu mashyamba kugira ngo abahutu bongere kujya baheka abatutsi; cyangwa ngo babatsembatsembe; ko “Abatutsi bateganya kumara Abahutu muri 2020; kandi ko ngo “Indirimbo yubahiriza igihugu iririmbwa gitutsi”;

FDLR yigisha ko indangamuntu ziriho ubwoko zavuyeho, ngo ariko Abatutsi bakaba “bafite ibya ngombwa byabo bagendana bihariye.” Ibi byo guheka abantu n’ibiranga abantu byihariye mbyumva bwa mbere hari kuri BBC Gahuzamiryango mu mwaka wa 2005 ivuga ko Abatutsi bambikwa imiringa ibaranga.

Ntinze kuri izo ngero ngo twumve uburebure bw’inzira abanyamakuru bagomba kunyura ku rugamba rwo guhashya abajenosideri bihinduye abatavuga rumwe na leta y’u Rwanda.

 1. Kwumva akamaro ko kurwanya ihakana n’ipfobya

Kurwanya abahakana Jenoside ni ukubungabunga amateka y’ukuri. Ibyo bigira akamaro ko  kurengera urubyiruko rwacu, ndetse n’abandi bigatuma bamenya ukuri ntibaramizwe uburozi bw’abashimagiza icyaha cya Jenoside.

Muri iki gihe twibuka ku nshuro ya 21, hari Abanyarwanda benshi batazi ku buryo bw’imvaho uko Jenoside yakozwe. Kutabimenya bigaterwa ni uko batari bahari cyangwa bari bato cyane. Hari n’abanyamahanga nabo batabizi benshi.

Kurwana n’abahakana Jenoside si ibijya mu igenamigambi ry’igihe kigufi. Muri abo abatazi ibyabaye, hari abari bato cyane mu gihe cya jenoside. Hakaba n’abana bavutse mu gihe cya jenoside na nyuma yayo. Hari n’abanyarwanda bari mu mahanga bumva bayivuga bakumva ububi n’uburemere bw’icyo cyaha ariko bakaba bashyirwamo gushidikanya n’abababeshya kuko badafite ukuri kwinshi guhagije ngo ukuri kuganze ibinyoma.  Hari kandi n’abanyamahanga bakeneye gukomeza kumenya ukuri bakubwiwe n’abanyarwanda n’abandi banyamahanga bakuzi kandi badatinya kukuvuga.

Amahanga arimo abantu benshi bagize uruhare mu gutegura Jenoside, ndetse bakagira n’abavandimwe n’inshuti zabo badashaka kwitandukanya n’ibyaha bibi cyane bakoze kandi  batanashaka ko ibyo bakoze bimenyekana.

Uko kuremererwa n’ibyaha biteye isoni, ipfunwe n’icyangiro, nicyo gituma bashakisha abo babitwerera. Abo babona hafi bakabibagerekaho ni abahagaritse Jenoside, bagakura igihugu ikuzimu cyangwa icuraburindi igihugu cyari kirimo .

Hashize igihe twumva abantu bamwe bavuga ko jenoside ntawayihagaritse ngo kuko iyo igira uyihagarika itari kumara amezi atatu. Ni bimwe mubyavugiwe muri ya filimi ya BBC2 Rwanda: The Untold Story. Ibyavuzwe n’icyo gitangazamakuru mpuzamahanga muri iyo filimi ntibyari bishya.

Ibyavugiwe muri iyo filimi, ni imvugo isanzwe mubateguye bakanashyira jenoside mu bikorwa, n’inshuti zabo z’abanyamahanga. Ibyo icyo babivugira, ahanini ni no kwishimira ibyo bakoze, no kwivuga ibigwi kw’abakoze ubwo bwicanyi bigatinda ntawubakoma mu nkokora. Ikindi kibibatera ni ukudashaka kwemera ukuri ko barwanyijwe bagatsindwa.

Mu gihe twibuka twibuke ko hari abavuga ko ibyo bakoraga (Jenoside) byari ukwirwanaho n’intambara. Iyo bihawe iyo shusho, gukora Jenoside bihinduka ubundi buryo bwo gukora politiki.

Umunyamakuru akwiye gukoresha inyandiko, amajwi n’amashusho mu kurwanya abapfobya n’abahakana jenoside. Ubutumwa butangwa bufite akamaro kuko ni ugufasha Umunyarwanda wa none umunyarwanda w’ejo n’ejobundi hazaza.

Kurwanya abashyigikira icyaha cya Jenoside ni ugutabara inyokomuntu, no gusana imutima yakomeretse. Ni ugutabara abandi nawe witabara.

Uri umunyamakuru w’umunyarwanda, kurwanya ababangamira ukuri ni uguhumura amaso no gufungurira ubwenge bya benshi. Ni ukurengera ubuzima bw’inyokomuntu muri rusange, n’ubw’abanyarwanda by’umwihariko. Jenoside ikorwa n’abantu bazi ibyo bakora n’abakurikira abandi. Ariko, mubayihakana cyane, ni abafite ubushake bwo gupfukirana icyo kibi cyabaye. Umuntu agakora icyaha kibi kiruta ibindi gikozwe ku bushake.

Iyo ntambara yo kurwanya ibihuma ubwenge bw’abantu, itangazamakuru ryayirwana neza kurusha, undi wese aho ari ho hose. Ni itangazamakuru ryafasha gukangura imbaga gukora ikintu gishoboka kandi  gikwiye kurwanywa.

Abashyigikira Jenoside ni abantu babangamira kwisana kw’abanyarwanda bakeneye kwiyubaka, umutekano n’amajyambere. Abakigendera ku gushimagiza urwango no kurubiba, babangamira gushyira hamwe kw’abatuye u Rwanda. Leta y’u Rwanda yakoze byinshi mu gusana no kwomora ibikomere ku mitima n’imibiri by’abanyarwanda.

Leta y’u Rwanda ikora byinshi ngo u Rwanda rukomeze kuba rumwe kandi rwa bose kuko abakoze jenoside batabyifuzaga ndetse n’ubu ntibabyifuza. Kutagera ku byo bifuza ni ukubera imbaraga n’ubushake by’abanyarwanda bimaze kugaragaza iterambere mu gihugu bitazasubira inyuma. Kugira ngo tutazadindira, kubarwanya bigomba kuba intego. Abanyamakuru bazi ukuri n’icyo bashaka nibo bagomba kuba ku murongo wa mbere.

 1. Kugira umwete no kutajenjeka

Iyo uzi ko urwana n’abantu barwana no kwikuraho icyaha gitera icyangiro, giteye isoni kigatera n’ipfunwe, ugomba no kumenya ko batagoheka. Bafite impamvu yo kudasinzira kubera ikibirukamo kirusha imbaraga ikibirukana. Ibyo bintu bitatu (icyangiro, isoni n’ipfunwe) bitera abantu bashyigikira icyaha cya Jenoside gushira isoni. Bagashira isoni ntibatinye kuvuga ibitavugwa, bakazishira bavuga ibinyoma ndetse bakabisubiramo kenshi.

Muri abo hari nka :

 • Abajenosideri bakatiwe n’inkiko nk’ Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda (Kambanda, Nahimana, etc).
 • Bamwe muri ba Avoka bababuraniye bageze aho bagahinduka mu myumvire n’imitekerereze ikaba nk’iy’abo baburaniye (Peter Erlinder, Chris Black, John Philpot etc)
 • Mu bashyigikira abajenosideri harimo Abapadiri b’abanyamahanga n’abanyarwanda (Serge Desouter, Santos Ganuza,  Thomas Nahimana, Fortunatus Rudakemwa etc)
 • Abarimu muri za Kaminuza ( Stephen Smith, Charles Kambanda, Allan Stam, Chris Davenport, Filip Reyntjens etc) ;
 • Hari abanyamakuru n’ababyiyita (Uwimana Nkusi Agnes, Mugenzi Ally Yusuf, Etienne Karekezi, Peter Verlinden, Judy Rever, Ann Garrison, Pierre Pean, John Conroy, Jane Corbin…etc)
 • Ibyitwa amashyirahamwe y’uburengazira bwa muntu kandi ari amashami y’imitwe y’abasize bahekuye u Rwanda (CLIIR, OPJDR…etc)
 • Imbuga za internet zirimo izikorwamo na ba ex-FAR n’abahoze muri politiki cyangwa Leta yateguye igashyira Jenoside mu bikorwa (echodafrique, Musabyimana, jkanya, etc)
 • Imbuga z’abato harimo n’abana b’abajenosideri (olny, jambonews, therwandan ..etc)
 • Imitwe yitwa iy’abarwanya Leta y’ u Rwanda (RDR, FDU-Inkingi, RNC, etc)
 • Abanyapolitiki bo mu mahanga (Sampol, Mtikila…etc)

Uri umunyamakuru ushishikariye kurwanya ibitekerezo birwanya abahakana Jenoside bagashyigikira abajenosideri ugomba kumenya aba bose cyangwa abari muri ibi byose. Ukamenya uburyo bakora, uko bakorana, ibyo bahuriraho. Ukamenya ibyo bandika cyangwa bavuga. Ukamenya igihe babivugiye n’aho babivugiye.

Ikinyoma gitsindwa n’ukuri, kandi ukuri ntiwakuvuga utakuzi. Ushobora kwibeshya kenshi bakibaza ko upacapaca. Ibyo ugomba kubyirinda hato bakibaza ko usa nabo.

Kurwana no kurwanya abashyigikira ibitekerezo biha agaciro Jenoside bishaka guhozaho ntudohoke. Uko badatinya kubeshya, no kubeshyera abandi, ntibatinya no gutukana. Ntiwatinya ibitutsi by’umuntu utabona ikibi muri Jenoside.

Ntiwatinya ibitutsi by’umuntu wubahuka kuvuga ko Ingabire Victoire na Felicien Kabuga ari intwari kandi ari abajenosideri.  Uvuga ko abakoze mu nda u Rwanda ari intungane ahubwo akumva ukwiye kubazwa Jenoside ari FPR n’ubuyobozi bwayo kandi bazi neza ukuri ko ari bo bayihagaritse, ntatinya no gutukana. Ubundi igitutsi kirenze icyo ni ikihe.

Abanyarwanda ntibakwiye gucibwa intege n’iterabwoba n’ibinyoma by’abantu batumva gahunda ya NDI UMUNYARWANDA kuko batumva akamaro n’agaciro k’abanyarwanda kwiyumva ari ABANYARWANDA.

Uri umunyamakuru ugashaka kwibombarika ngo Joseph Matata, FDLR na RNC bakuvuge neza, bagushime, ndetse bakwubahe, intambara uba utakiyirwanye.  UZAJYE UTERWA UBWOBA N’UKO BASHIMYE IBYO UKOZE, WANDITSE CYANGWA WAVUZE!

JENOSIDE ITEGURWA MU MAGAMBO, NO KUYIHAKANA NI UKO.  BISHAKA KUMVA NO GUSESENGURA IKIVUZWE CYANGWA ICYANDITSE.

Abafite itangazamakuru kuri Internet, musabwe kwitondera icyitwa « comments ». Abantu babura aho banyuza uburozi bwabo bakabunyuza aho muri za « comments ».

Ibyo ni umusogongero gusa ahasigaye ni ugukoresha inzira muzi zarwanya ibi bitekerezo. Ntimuzazihimba zirahari. ICY’INGENZI NI UKUMENYA KUZIKORESHA (different Media) UKO BIKWIYE BITEWE N’ICYEREKEZO MUFITE MU GUFASHA KWUBAKA IGIHUGU GUHANGANA N’ABAPFOBYA N’ABAHAKANA JENOSIDE NK’INZIRA YO GUSIGASIRA ITERAMBERE RIRAMBYE.

*Ni Ikiganiro cyatanzwe ku munsi wo kwibuka abanyamakuru bishwe muri Jenoside 1994 (10 Mata 2015)

2 thoughts on “Uruhare rw’Itangazamakuru mu Kurwanya Ihakana rya Jenoside Yakorewe y’Abatutsi

 1. Iyi ni intambwe ikomeye muguharanira ko ukuri kwajya ahagaragara kandi abapfobya genocide bakarwanywa. ntago ndi umunyamakuru arko iyi article inyibukije ko ari inshingano nkumunyarwanda, kumenya ukuri no kukumenyesha abandi….thank you!

 2. Pingback: Ibitangazamakuru Bikorera Kuri Internet mu Rwanda Nibireke Gutera Inkunga Ingengabitekerezo ya Jenoside | umuvugizi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s